PHÒNG HỌC ONLINE - HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH - LIVESTREAM

Trò chuyện video nhiều người dùng sử dụng mô hình mạng lưới.Lưu ý: khi tạo phòng hoặc vào phòng bạn phải có micrô và webcam hoặc Virtual camera(OBS)

<<< để điều chỉnh hình ảnh và âm thanh (Phải chuột vào video chọn hiển thị các điều khiển) >>>